Produksjon av digitale bilag

MediaCom med sin MBA-avdeling har det siste året satset tungt på å produsere digitale bilag for sine kunder. Et digitalt bilag er et annonseprodukt med et redaksjonelt preg. Slike bilag må merkes som annonse, men plasseres på forsiden av nettsteder/nettaviser i et redaksjonelt og relevant miljø.

Publisert 17. november 2014

Vi  har fokusert på kvalitativ journalistikk og å sørge for at innholdet er relevant og les verdig. Suksessen i innholdmarkedsføring er jo at den skal bli konsumert. Derfor lager vi bilag hvor det er et tett samarbeid mellom MediaCom Beyond Advertising og MediaCom Performance. Sistnevnte besitter meget god kompetanse på både analyse av aktivitet og optimalisering. Dette mener vi sikrer bedre kvalitet i bilagkampanjer.

Fordelen med digitale bilag er at de gir et større rom for å formidle et budskap og bygge en merkevare gjennom godt innhold enn en vanlig annonsetekst. En artikkel i et digitalt bilag bygges opp som en vanlig artikkel, og artikkelen kan inneholde både intervjuer og faktaopplysninger. I tillegg til bilder kan også fint legges inn filmer i artiklene.

Innholdet i artiklene har et underliggende salgs- og markedsførings mål, men vi har hele tiden fokus på at det er viktig å balansere mellom det å selge en merkevare og leservennligheten.

Sakene som skrives har et relevant og verdifullt innhold for å tiltrekke seg kunder, og de må være informative, undervisende og inspirerende. Innholdet i bilagene og hvilke saker som frontes optimaliseres underveis i perioden de er live i de ulike mediene, og etter endt periode får kundene en oversiktlig rapport som dokumenterer effekten av bilaget.

MediaCom har blant annet laget bilag for kunder som Sony Mobile, Volkswagen, Nespresso og Entercard.