2015 blir et spennende Facebook-år!

I januar 2015 innfører Facebook igjen en rekke endringer i sine vilkår og retningslinjer, og denne gangen vil det i stor grad påvirke de som administrerer og publiserer innlegg for sider.

Publisert 15. desember 2014

Den gjengse Facebook-bruker vil i større grad enn før få muligheten til å kontrollere hva som vises av innhold på egen news feed, og organiske innlegg fra sider vil nå automatisk vurderes av Facebook, før de sorteres ut basert på innleggenes innhold. Det vil si at vi må bli mer bevisst på hva vi skriver om og hvordan vi formulerer oss, for nå er det ikke bare snakk om å oppnå oppmerksomhet – vi må kjempe om å ikke bli skjult.

Vi må kort sagt gjøre oss fortjent til å konkurrere om kundenes oppmerksomhet.

Facebook er opptatt av å holde på sine brukere, og en viktig faktor for å oppnå dette er en tilfredsstillende brukeropplevelse. Nye brukerundersøkelser viser at Facebook-brukere har gått lei av «masete» innlegg med et åpenbart selgende budskap, og dette har Facebook valgt å ta hensyn til, i frykt for å miste brukerne til mer «reklamefrie» plattformer. Nye og mer avanserte algoritmer, samt et bredt samarbeid med store, amerikanske datainnsamlingsselskaper, vil fra nyttår av gi Facebook nye muligheter til å fordele innhold basert på brukernes nettoppførsel. I tillegg til dette vil Facebook-brukerne fortsatt ha muligheten til å vurdere hvert enkelt innlegg, som igjen gir Facebook en oversikt over hvem som har glede og nytte av hvilket type innhold. Og sidenes synlighet på feeden justeres deretter.

Dette krever at vi må tenke nytt. Måten vi tenker innhold på blir viktigere enn noen gang før, og det vil trolig bli nødvendig å snu opp-ned på en del konvensjoner for å kunne skille oss ut i mengden og virkelig nå ut til de riktige menneskene på riktig måte. Dette høres kanskje dramatisk ut, og det er det på mange måter også, men tenker vi riktig, kan dette brukes til vår fordel.

2015 blir et spennende Facebook-år. Det er det i alle fall ingen tvil om.

 

Les mer om de nye retningslinjene for news feed og innlegg her: https://www.facebook.com/business/news/update-to-facebook-news-feed

 

Skrevet av Anne Lie-Hetland

Social Media Manager, MBA