Du kommer personlig til å forandre deg langt mer enn du forventer i 2015!

Det er ikke bare oljeprisen, kronekursen og mediemarkedet som forandrer seg – du kommer personlig til å forandre deg langt mer enn du forventer i 2015!

Publisert 18. desember 2014

 

Dan Gilbert holdt et strålende lite foredrag på TED i mars som handlet om hvordan vår personlighet, våre verdier og våre preferanser forandrer seg over tid. Selv om endringstakten avtar jo eldre vi blir, er vi alltid i forandring – og likevel viser det seg at vi ser fremover med en slags grunnleggende forventning om at «slik jeg er nå, kommer jeg stort sett til å fortsette å være».

I disse dager leser du sannsynligvis en jevn strøm av betraktninger om alle forandringene som skjer i markedet i 2015. Papiravis går ned, mobil går opp, datastøttede målgruppekjøp vinner terreng og grenser mellom redaksjonelt og kommersielt flyttes. Og midt i dette er alle spent på hva fallet i oljeprisen vil si for kronekursen, boligprisene, bedriftenes investeringsvilje og forbrukernes forventninger til egen økonomi.

For oss er det et spennende å stille inn forventningene til 2015 etter de endringene vi har opplevd i året som har gått. Vi har nå tre ansatte med bakgrunn som journalister og tekstforfatter som hjelper våre kunder å skape innhold på tvers av egne, fortjente og betalte medier. Vi har spesialister som jobber tett med innholdsprodusentene for å sikre at vi omsetter godt innhold i organisk trafikk fra søk. Vi har implementert en ny arbeidsmodell som virkelig setter i system samspillet mellom innhold og kontaktpunkter. Vi har tatt et digitalt kvantesprang og kjøper målgrupper langt mer presist enn vi har klart tidligere. Vi har vist at værdata kan utnyttes for å skape bedre resultater for IKEA. Og vi har utviklet og implementert dashboard for å gjøre analysedata og innsikt langt mer tilgjengelig enn tidligere.

Med dette som bakteppe går vi inn i 2015 med forventning om at vi skal forandre oss. Mange av endringene aner vi bare konturene av nå, men det gjør det ekstra spennende! Vi møter 2015 med en rekke kloke og erfarne folk på rundt 50 og stadig flere ambisiøse pådrivere under 30.

Og midt i dette står en smilende 40-åring og nyter impulsene fra begge kanter.

 

Ruben Søgaard