Håvard Ose ny leder for innsiktsavdelingen i MediaCom.

Publisert 11. februar 2015

Etter at Anna Gilpin går til Posten, tar Håvard Ose over som ny leder for innsiktsavdelingen i MediaCom. Håvard har fungert i stillingen siden mai 2014 og har vært sentral i MediaComs innsiktsarbeid siden 2007.

– Det er aldri hyggelig å miste flinke folk, men Håvard har siden forsommeren i fjor vist at han har svært gode forutsetninger for å lykkes i denne jobben, sier Ruben Søgaard. – Vi går ut av 2014 med over 20 % vekst på dette forretningsområdet og Håvard har inngående kjennskap til kundene våre, historikken vår og hele spekteret av produkter og tjenester. Når vi i tillegg starter året med å bringe inn to nye ansatte, får vi mer fart og leveringsevne kombinert med erfaring og kundekjennskap.

Ose mener selv utfordringen er spennende.
– Innsiktsfaget er i dramatisk endring og jeg får nå et enda større ansvar for å utvikle MediaComs verktøykasse for innsikt, planlegging og evaluering.
Særlig ser jeg frem til å bidra på et nordisk og internasjonalt nivå, for vi er avhengig av kontinuerlig produktutvikling og å identifisere beste praksis i nettverket. Våre viktigste satsninger i 2015 handler om hvordan vi bruker store data, hvordan vi legger til rette for evaluering og justering i sanntid og hvordan vi evaluerer helhetlig fremfor isolerte siloer.

Kontakt:
Håvard Ose  Head of insight