Oppsummering av nye opplags- og lesertall

Omleggingen fra salg av papir- til digitale produkter er i full gang. De store abonnementsavisene viser vei - de mindre og lokale titlene følger hurtig etter. Det selges totalt ca. 3 mill. eksemplarer (papir og/eller digitalt) av hver utgave.

Publisert 8. mars 2015

Opplag magasin

 • Totalopplaget går tilbake 5,3% på sammenlignbare titler – en mindre nedgang enn i 2013
 • Matmagasinene øker mest, med hele 8,4% samlet sett.
 • Ung/tegneserier, Aktualitet/TV og Foreldre er de tre kategoriene som rammes hardest med en nedgang på henholdsvis 13,9%, 16,5% og 17,1%.
 • Opplagsvinnere isolert sett er Det Nye Shape-Up (+ 8.528), STYLEmag(+ 5.894) og Det Nye (+2.318).

Opplag avis

Omleggingen fra salg av papir til digitale produkter er i full gang. Nå er også mange mediehus på god vei til å konvertere gratiskonsum av digitalt innhold til betalt konsum. Foreløpig er det de store abonnementsavisene som viser vei , men de mindre og lokale titlene følger hurtig etter.

I tråd med nye forretningsmodeller for salg av redaksjonelt innhold, samt ulike modeller for enkeltsalg og kombinasjonssalg av papir- og digitale produkter har det oppstått behov for nye regler for telling av opplag, der papir- og nett-tall slås sammen til «netto-tall». Den nye måten å telle opplag på,  tar hensyn til at abonnementsmodeller som kombinerer papirutgaver og digitale utgaver er blitt normen for mange mediehus.

Den nye tellemåten er derfor ikke sammenlignbar med den gamle, da det er vanskelig å isolere papiropplaget for direkte sammenligning med 2013. Dette gjør det derfor utfordrende for oss å gi tydelige tilbakemeldinger på de nye opplagstallene. Se illustrasjon av utgangspunktet for beregning av nye netto leser- og opplagstall her:

De største utfordringene ligger i abonnementsløsningene, der papiravis og e-avis selges som et abonnement, men telles som to i opplag.

Det vi ser er at mer enn 30 prosent av totalopplaget nå er digitalt. (Digitalt opplag omfatter rene digitale abonnement og abonnement som gir digital tilgang i tillegg til papiravisen).

Videre er vi særlig spente på hva de nye forretningsmodellene gjør med beregning av lesertall. .. Enn så lenge vet vi ikke sikkert hvordan dette vil beregnes, men det er allerede satt i gang et arbeid med å tilpasse målingene til den digitale utviklingen. Det tas sikte på å legge frem et system basert på nye metoder for lesertall allerede høsten 2015.

De lesertallene som legges frem i dag er målt på samme måte som tidligere år. Samtlige aviskategorier har nedgang i lesing av papirutgavene, med et gjennomsnittlig fall på 10,4 prosent. Legger man til lesertallene på de mobile plattformene ser vi at mediehusene klarer å opprettholde nivået fra 2013.

Lesertall magasin

 • I likhet med opplagstall, er det matbladene som har størst vekst på lesertall, med 24,3%
 • Foreldre-segmentet faller med 18,5 % og PC/lyd/bilde har en tilbakegang på hele 21,1 %.
 • Samlet sett går lesertallene på magasin frem med 0,8%
 • Lesertilfeller, også kjent som GEP, øker fra 3,4 i 2013 til 3,7 i 2014.

Lesertall avis

 • Sterk tilbakegang for de største avisene (Aftenposten og VG)
 • Totalt har papiravisen er tilbakegang på hele 10,4%. Dette er den høyeste tilbakegangen som er målt.
 • VG og Dagbladet har nå dobbelt så mange lesere på mobil som på papir

For mer informasjon, ta kontakt med en av våre offlinerådgivere eller se vedlagte presentasjoner
www.mediebedriftene.no
http://journalisten.no/2015/03/opplagsfall%20med%20digitalhjelp