Innovasjon Norge velger MediaCom i Skandinavia

Etter en anbudsrunde med syv mediebyråer innleder Innovasjon Norge et samarbeid med MediaCom i Norge, Sverige og Danmark.

Publisert 8. april 2015

MediaCom leverte en sterk og god oppdragsløsning i anbudet der de viste god forståelse for oppgaven og var tydelig på områder der Innovasjon Norge kan oppnå synergier og besparelser, sier Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin i Innovasjon Norge. – Vi jobber nå med ett medie- og ett reklamebyrå på de tre skandinaviske markedene og alle parter gleder seg til å ta fatt på oppgaven med å få flere skandinaver til å feriere i Norge.

Kontrakten har en varighet på inntil fire år og en størrelse på medieinvesteringene på opptil 200 millioner kroner brutto. Innovasjon Norge har tidligere hatt to ulike byråer i Skandinavia og i Norge har de vært kunde hos IUM siden 2010.

Vi er alltid glade for å vinne tillit hos nye kunder og var selvsagt veldig stolte da vi endte med maksimal score både på hvordan vi løste caset og på den kompetansen vi stilte til rådighet, sier Ruben Søgaard, administrerende direktør i MediaCom. – Når vi i tillegg har noen oppstartsmøter som er usedvanlig hyggelige og preget av høyt engasjement fra begge sider, så smiler vi fra øre til øre mens vi er i full gang med å implementere. Innovasjon Norge vil ta i bruk hele spekteret av vår spesialistkompetanse, der innhold og kontaktpunkter med forbruker spiller sammen helhetlig i alle de tre skandinaviske markedene.

Kontakt:
Ruben Søgaard – ruben.sogaard@mediacom.no – 920 37 548
Per-Arne Tuftin – Per-Arne.Tuftin@innovasjonnorge.no – 909 94 898