Aftenposten best likt på reklamebørsen

I siste runde av MediaComs reklamebørs har vi igjen evaluert 12 nye reklamefilmer etter hvor mange de har nådd ut til og hvor godt de har blitt mottatt.

Publisert 1. oktober 2020

Generelt ser vi en sterk kobling mellom oppmerksomhet, formater og liking. Rundens vinnere har begge vært vist i lange formater (minst 45s) og begge var blant topp 3 både på liking, oppmerksomhet og effektivitet.

Runden inneholdt imidlertid både en langformat-film som falt igjennom på liking, en liking-vinner vinner som falt igjennom på oppmerksomhet og effektivitet, og en effektivitets-vinner i 20s format.

Målingen bekrefter ellers at levende bilder fortsatt når de yngre segmentene, samt at norske filmer treffer norske forbrukere bedre enn internasjonale filmer. Det er også interessant å se at oppmerksomheten for de målte filmene denne måneden er aller høyest i det yngste segmentet.

Hele rapporten, med mer utfyllende kommentarer og analyser finner du her >>

Rundens vinner – OPPMERKSOMHET: Coop Extra (Naboer som konkurrerer om å spare)
72% oppmerksomhet. Kun 4 filmer har nådd ut til flere de siste 2 årene. Høyt trykk har mye av æren. Oppmerksomheten er høy på tvers av kjønn og alder. Hele 67% mener å huske filmen fra lineær TV (12% fra digitale kanaler). Filmen likes også godt og er månedens tredje best likte film (delt førsteplass blant menn).

Rundens vinner – LIKING: Aftenposten (Mot skråsikkerhet)
40% positiv liking. Den best likte filmen for et medie de siste 10 årene. Listen domineres ellers av VG (7 av topp 10). Filmen treffer godt blant både menn og kvinner og aller best blant de mellom 30 og 50 år. Filmen leverer den mest effektive oppmerksomheten og er nr. 2 på oppmerksomhet tross tredje lavest trykk.

Andre filmer som er verdt en kommentar

  • Statkraft har gått med svært høyt trykk både på TV (aller høyest TRP, noe bak Extra på TRP30) og Online, men er «kun» nr. 4 på oppmerksomhet. Filmen (i ulike versjoner) er med det blant filmene som leverer minst effektiv oppmerksomhet i denne runden til tross for at den også likes godt, særlig blant kvinner hvor den topper sammen med Aftenposten.
  • Coca-Cola er blant filmene med lavest oppmerksomhet til tross for forholdsvis høyt trykk med til dels lange formater. Filmen er det nærmeste vi kommer en «korona-film» i denne runden, med sin hyllest av hverdagen og hverdagsøyeblikkene i lys av pandemien vi står oppe i. Filmen er av det svært emosjonelle slaget, men faller igjennom på liking hvor den engasjerer flere negativt enn positivt. Vi graver ikke i årsak til liking i Reklamebørsen, men det er grunn til å anta at filmen oppleves i overkant pompøs. Kanskje oppleves heller ikke linken til avsender som sterkt eller naturlig.

 

Håvard Ose

Håvard Ose, Head of Insight, MediaCom