Vi tror på det tette samarbeidet, uansett om kunden er liten eller stor

Teknologi, data og systemer er alt åpenbare nødvendigheter i moderne markedsføring - men det er folk som jobber sammen som skaper resultatene.

Publisert 17. september 2021

Folk som sammen setter målene, legger planene, justerer underveis, feirer seiere, lærer av feilene og setter læring i system for hele tiden å bli bedre. Da kreves folk med motivasjon, kunnskap, erfaring og kapasitet. Som kommer på jobb hver dag for å løse små og store muligheter eller utfordringer for sine kunder.

I Mediacom har vi store kunder og mindre kunder, men alle er like viktige. Sammen skaper vi resultatene.

Britt Skjeppestad, CEO

Britt Skjeppestad