Søkemotoroptimalisering (SEO) - økt synlighet i søkemotorer

Søkemotoroptimalisering (SEO) – Vi hjelper deg å skape økt synlighet for dine kunder når de leter etter dine produkter og tjenester.

I dag foretas søk i Google i mer enn 90 prosent av alle kundereiser, og Google trafikk utgjør ofte en stor del av et nettsteds totale trafikk.

I dag er betalt og organisk søk viktigere enn noen gang for bedrifter i alle slags bransjer, uansett størrelse. Det er et forretningskritisk område som må ivaretas for virkelig å lykkes med digital markedsføring.

Organisk søk

Når vi jobber med SEO har vi først og fremst fokus på brukeropplevelsen, men en av hovedoppgavene er selvsagt å skape bedre synlighet for bedrifter i søkemotorer. Google, Bing, Yahoo og andre søkemotorer jobber konstant med å finne de mest relevante resultatene for brukerne, og blir stadig bedre på å forstå intensjonen bak et søk. I organisk søk er det derfor viktig å kjenne sin målgruppe og å rette innholdet mot dem som vil oppleve det som relevant. Vi identifiserer relevante nøkkelord med potensiale for den riktige målgruppe ved hjelp av en søkeordsanalyse.

For at en bedrift skal være synlig på nettet må søkemotorene kunne sikre seg at innholdet som presenteres gir en bra brukeropplevelse. Google og Bing er bedrifter i likhet med alle andre, og hvis de ikke bidrar med relevante resultater vil det påvirke deres egne trafikktall negativt. Derfor kan vi hjelpe dem med å forstå innholdet vårt og hvem det er relevant for ved å jobbe med SEO – noe som øker sjansene for bedre rangering.

Kundereisen

Et av de viktigste konseptene vi jobber med i SEO er kundereisen. Denne har mye å si for hvilket innhold som passer til en spesifikk bruker på et gitt tidspunkt. Det er stor forskjell på intensjonen bak et søk ut fra hvilken kjøpsfase forbrukeren befinner seg i. Det er viktig å kartlegge hvilke sider på nettstedet som er rettet mot dem som er klare for å kjøpe, og hvilke sider som skal bidra med informasjon relatert til bedriftens produkter eller tjenester.

Når vi gjør en søkeordsanalyse fordeler vi de ulike søkeordene ut fra hvilket steg i kundereisen som passer til intensjonen med søket. I en innholdskartlegging beslutter vi hvilke sider på nettstedet som passer hvor i kundereisen. Dette sikrer at vi presenterer innhold med høy relevans, noe som gir en vesentlig brukeropplevelse som igjen bidrar til økt synlighet i søkemotorer.

Teknisk optimalisering

Som nevnt tidligere er heller ikke søkemotorer perfekte, og hvis det er feil eller uklar struktur på nettstedet kan det være vanskelig for en søkemotor å forstå innholdet korrekt. Vi jobber derfor med å forbedre et nettsteds tekniske egenskaper, ofte i samarbeid med bedriftens egne utviklere, slik at nettstedet fremstår så «friskt» som mulig.

Her jobber vi også med å optimalisere beskrivelser av landingssider, titler og bilder. Vi gjør en total sjekk av nettstedet for å identifisere alle eventuelle problemstillinger eller områder som med fordel kan utbedres.

Utvikling i søkelandskapet

Søk på nettet utvikler seg konstant. Det er viktig å holde seg oppdatert på endringer i søkemotorer, og spesielt de senere årene har det vært mange endringer underveis. Google har lansert nye former for søkeresultater, som for eksempel «Featured Snippets», lokale søkeresultater med mer. Et av de neste store konseptene er stemmesøk, noe som i stor grad kommer til å påvirke måten folk søker på.

Det er mange ting vi jobber med nå som kan gi effektive resultater i dagens søkefelt, men som samtidig tilrettelegger for neste generasjons forbrukere og fremtidens søkemotorer. Når vi jobber med våre kunder har vi alltid en langsiktig plan og ligger gjerne et skritt foran.

Les også saken til Mads om at det er hverdagen som teller- også på teknologisiden.

Vil du vite mer, ta kontakt!

Mads Karlsen

909 79 978

mads.karlsen@mediacom.no